Denominatie

De denominatie van een school zegt iets over de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen die school (mede) is gebaseerd. Zo zijn er rooms-katholieke, protestants-christelijke en joodse scholen, maar ook openbare scholen die voor alle leerlingen toegankelijk zijn, ongeacht welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond zij hebben. Binnen het begrip 'denominatie' kunnen scholen daarnaast van elkaar verschillen door de visie over onderwijs en opvoeding waaraan een school zich verbindt (bijvoorbeeld montessori-en jenaplanscholen).