Waar moet je op letten?

Diverse criteria kunnen een rol spelen bij het kiezen van de juiste school: sommige criteria zullen daarbij voor de ene ouder zwaarder wegen dan voor de andere ouder. Toch zijn er een aantal punten waar je op kunt letten die voor alle ouders interessant zijn en die een veelzijdig beeld kunnen geven van de kwaliteit van de school. Daarvoor zou jezelf als ouder de volgende vragen moeten stellen:

Hoeveel leerlingen en hoeveel leerkrachten zijn er?

Hiermee krijg je een beeld van de mate van persoonlijke aandacht die de school jou en jouw kind kan geven. Het landelijk gemiddelde ligt bijvoorbeeld 1 (fulltime) leerkracht per 12,5 leerlingen.

Op welke wijze gaat de school na wat je kind heeft geleerd en hoe worden deze observaties vastgelegd? Wordt er een leerlingvolgsysteem gebruikt, en welke? Dat kan het CITO-leerlingvolgsysteem zijn, maar een aantal scholen (waaronder veel vernieuwingsscholen, zoals Montessorischolen en vrijescholen) gebruikt naast, of in plaats van het CITO-systeem een eigen leerlingvolgsysteem.

Hoe zit het met de doorstroom op de school?

Op Scholenkeuze.nl is per school inzichtelijk gemaakt op welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (verbonden aan bepaalde onderwijsniveaus: VMBO, HAVO of VWO) kinderen na de basisschool terechtkomen.

Is er veel lesuitval op de school?

Dat is belangrijk om te weten want een school met een hoog percentage lesuitval is minder goed in staat jouw kind les te geven.

Hoe tevreden zijn de leerlingen en ouders die een kind op deze school hebben (of hadden)?

Ouders met kinderen die een basisschool nu al bezoeken zijn een rijke bron van informatie die veelvuldig door ouders wordt geraadpleegd, en niet zelden de doorslag geeft bij de schoolkeuze. Scholenkeuze.nl vraagt jaarlijks vele tienduizenden leerlingen en ouders naar hun mening over hun school en wij tonen voor elke basisschool deze tevredenheidsscores, voorzover beschikbaar uiteraard.

Met welke kosten krijg je te maken op een school?

De kosten voor onderwijs waar je als ouder voor komt te staan kunnen per school nogal verschillen. Sommige scholen hebben bovendien allerlei 'buitenschoolse' zaken georganiseerd; kosten die in de meeste gevallen door de ouders moeten worden gedragen.

Zijn er bijzonderheden te melden over de financiële situatie van de school? Scholenkeuze.nl geeft je antwoord op deze vraag door per basisschool een inzicht te geven in de financiële cijfers van een school.

Biedt de school mogelijkheden voor extra ondersteuning?

Wordt er op de school extra hulp of begeleiding geboden aan kinderen met leerproblemen of kinderen met een rugzak (die een bepaalde beperking hebben), en voor kinderen die hoogbegaafd zijn? Krijgen deze leerlingen aangepast materiaal of aangepaste taken, en krijgen ze de gelegenheid om andere leerdoelen na te streven?