Ouderverenigingen

Er zijn in ons land talloze ouderverenigingen. Scholenkeuze.nl kan echter niet beoordelen welke verenigingen aktuele informatie verstrekken. Daarom verwijzen wij je naar slechts een kleine greep uit belangenorganisaties en ouderverenigingen.

OUDERS & COO is een landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs. Zij zetten zich in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Het hoofddoel van OUDERS & COO is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen! Voor meer informatie klik HIER