Klachten

Heeft u er alles aan gedaan om samen met de school een probleem op te lossen? Heeft dit niet het gewenste resultaat en bent u ontevreden, dan kunt u spreken van een klacht Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Ga naar www.onderwijsklachten.nl voor meer informatie en/of meld uw klacht bij de Inspectie.