Klachten

Heb je er alles aan gedaan om samen met de school een probleem op te lossen? Heeft dit niet het gewenste resultaat en ben je ontevreden, dan kun je spreken van een klacht. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Ga naar www.onderwijsklachten.nl voor meer informatie en/of meld je klacht bij de Inspectie.

Je kunt klachten over het onderwijs indelen in verschillende categorieën. Een klacht kan gaan over:

 • Het onbehoorlijk handelen van de leerkracht
 • Het onbehoorlijk handelen van de directeur
 • Het onbehoorlijk handelen van andere personen werkzaam op de school
 • De relatie tussen bovengenoemde personen en het kind
 • De relatie tussen bovengenoemde personen en de ouder
 • Het onbehoorlijk handelen van het bestuur
 • De lesmethode, de inhoud van het onderwijs Informatie die gegeven wordt via de schoolgids
 • Klacht over tentamens /schoolonderzoeken, examens

Klachten kunnen dus gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Heeft u er eerst alles aan gedaan samen met de school uw probleem op te lossen? Heeft dit niet het gewenste resultaat en bent u ontevreden, dan kunt u spreken van een klacht.

Ga naar www.onderwijsklachten.nl voor meer informatie en/of meld uw klacht bij de Inspectie.

Voor klachten kun je ook terecht bij een van de onderstaande klachtencomissies:

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)

 • Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2
 • Postbus 85191 3508 AD Utrecht
 • Tel: (030) 280 95 90
 • E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
 • Internet: www.onderwijsgeschillen.nl 

Landelijke klachtencommissie bijzonder algemeen onderwijs

 • Postbus 95572 2509 CN Den Haag
 • Tel: (070) 331 52 44
 • E-mail: LKC@vbs.nl Internet:
 • www.vbs.nl 

Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs

 • Raamweg 2
 • Postbus 82324
 • 2508 EH Den Haag
 • Tel: (070) 392 55 08
 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
 • E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl
 • Internet: www.geschillencies-klachtencies.nl

Landelijke klachtencommissie Gereformeerd vrijgemaakt primair en voortgezet onderwijs

 • Postbus 2133
 • 2800 BG Gouda
 • Geen telefoonnummer beschikbaar  

Landelijke klachtencommissie FVCS (gereformeerd)

 • Merellaan 291
 • 2903 GG Capelle a/d IJssel
 • Geen telefoonnummer beschikbaar  

Landelijke klachtencommissie Islamitisch onderwijs

 • Postbus 85191
 • 3508 AD Utrecht
 • Tel: (030) 280 95 90
 • E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
 • Internet: www.klachtencommissie.org

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs

 • Postbus 82324
 • 2508 EH Den Haag
 • Tel: (070) 386 16 97
 • E-mail: info@klachtencommissie.org

Landelijke klachtencommissie Reformatorisch onderwijs

 • p/a Binnendamseweg 7
 • 3381 GA Giessenburg
 • Tel: (0184) 61 15 20

Landelijke klachtencommissie Gereformeerd onderwijs

 • Postbus 166
 • 8000 AD Zwolle
 • Tel: (038) 423 10 40