Scholenkeuze.nl is een particulier initiatief van Centrum voor Online Onderzoek, een onafhankelijke organisatie uit Amsterdam. Wij worden niet bekostigd door de overheid. Wij ontvangen geen subsidie en tonen objectieve en relevante informatie over het onderwijs.

Scholenkeuze verzamelt ook de meningen van ouders en leerlingen over de school en is dus een site van ouders en leerlingen voor ouders en leerlingen.

Centrum voor Online Onderzoek is lid van MOA en conformeert zich aan de internationale ICC code van ESOMAR. Deze branche-organisaties hebben als doel om de kwaliteit van markt-, opinie en beleidsonderzoek, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen. Daarnaast behartigen deze verenigingen de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt-, opinie- en beleidsonderzoek.  

Wij vergaren informatie uit diverse bronnen zoals die van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en tonen dus ook alle informatie die scholen in het Vensters PO project hebben ingevoerd. Wij hebben echter alle data ook voorzien van reviews van ouders en leerlingen; zij hebben namelijk ook een mening over de school!

Scholenkeuze wordt verder mogelijk gemaakt door informatie van (of soms samenwerkinsgverbanden met) de volgende organisaties: