Kwaliteit

'Kwaliteit' is een lastig begrip als het gaat om het onderwijs en/of het kiezen van een school. Kwaliteit laat zich namelijk moeilijk omschrijven en het valt lastig te 'meten'. Je kunt een hoge kwaliteit van onderwijs interpreteren als goede leerprestaties op het gebied van (cognitieve) vaardigheden zoals rekenen en taal, in de vorm van bijvoorbeeld hoge CITO-scores, maar er zijn ook ouders en scholen die dit een te eenzijdige definitie van onderwijskwaliteit vinden. Zij vinden het minstens zo belangrijk (en soms zelfs belangrijker) dat leerlingen bijvoorbeeld sociale vaardigheden wordt bijgebracht, of het vermogen om eigen initiatief te nemen en creatieve oplossingen te bedenken.

Vergelijken van verschillende typen gegevens per school

De enige manier om je een compleet beeld te kunnen vormen van de kwaliteit die scholen leveren, is door allerlei verschillende soorten gegevens en scores van scholen te achterhalen en naast elkaar te leggen. Scholenkeuze.nl kan dit proces voor jou als ouder een stuk makkelijker maken: wij hebben namelijk per school al een enorme hoeveelheid gegevens verzameld die het jou mogelijk maken om scholen op diverse belangrijke criteria met elkaar te vergelijken.

We hebben deze informatie op een 'uniforme' manier inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens worden door Centrum voor Online Onderzoek in kaart gebracht voor Scholenkeuze.nl. Zij is aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie en je kunt er dus vanuit gaan dat de gegevens die je op Scholenkeuze.nl aantreft, op een betrouwbare manier verzameld zijn en op de juiste wijze worden weergegeven.

Bovendien verzamelen wij zogenaamde tevredenheidsscores. Dit doet Centrum voor Online Onderzoek door leerlingen en ouders van een school enquêtes te laten invullen, waarin zij de mogelijkheid krijgen hun school te beoordelen. Met de resultaten van die enquêtes kan Centrum voor Online Onderzoek een beeld geven van hoe tevreden de ouders en leerlingen zijn (en soms ook de leerkrachten).